Menu Sluiten

Tijdsregistratie


Tijdsregistratie

Informatie over tijdsregistratie.

Tijd registeren of tijdsregistratie is essentieel om tijd naar waarde in te schatten. De Europese regelgeving zorgt immers voor verschillende verplichtingen rond de arbeidsduur. De regelgeving rond tijdsregistratie werd in het leven geroepen om het welzijn van je medewerkers te waarborgen.

Tijdregistratiesoftware is een toepassing waarmee de gebruikers de tijd kunnen registreren die zij aan verschillende projecten of taken hebben besteed. De software wordt op grote schaal gebruikt door professionals en degenen die uurloners inhuren. Het wordt ook vaak gebruikt door freelancers die hun klanten per uur factureren. Er zijn verschillende soorten software beschikbaar voor dit doel. Het is echter essentieel voor elk bedrijf om bekend te zijn met de basisprincipes van tijdregistratie.

Het basisconcept van tijdregistratie kan worden onderverdeeld in twee segmenten:

Full time tracking, ook wel bekend als tijdregistratie, is het proces van het regelmatig bijhouden van de uren die een bepaalde werknemer besteedt aan het werken aan verschillende projecten. Een dergelijke tijdregistratie is vereist in alle bedrijven, van de boekhouding tot de loonadministratie. Tijdregistratie bespaart zowel de administratie als de werknemers tijd die zij kwijt zijn aan het pendelen van en naar de werkplek, en onnodige vertragingen in de bedrijfsvoering. De administratie kan deze tijd gebruiken om verslagen op te stellen en de nodige wijzigingen aan te brengen in de bedrijfsprocedures en de bedrijfsvoering.

Volledige tijdregistratie houdt in dat het werkelijke aantal uren dat aan elk project is gewerkt wordt geregistreerd, evenals het aantal uren dat aan andere activiteiten is besteed, zoals boodschappen doen, lunchen en het huishouden. Gebruikers kunnen de vorm kiezen die het best bij hun behoeften past.

De software heeft verschillende modules, waarmee gebruikers de uren kunnen instellen die aan specifieke projecten worden besteed en ook de mogelijkheid hebben om algemene urenstaten in te voeren. De algemene prestaties van het bedrijf kunnen worden geanalyseerd door het gemiddelde aantal gewerkte uren per week te vergelijken met het aantal geplande uren voor verschillende projecten en werknemers. Als het bedrijf op de turn-over lijst staat, moet het bedrijf ervoor zorgen dat zijn werknemers ten minste acht uur werken aan de projecten die voor hen zijn gepland.

Softwarepakketten voor tijdregistratie omvatten modules met functies waarmee gebruikers informatie over hun loontransacties kunnen invoeren, aangepaste rapporten kunnen maken en opslaan, en cheques en ontvangstbewijzen kunnen genereren. Dit vermindert de behoefte aan manuele gegevensinvoer en maakt het gemakkelijk om loonstrookjes, gezondheidsrapporten en bankafschriften te genereren, zonder dat enige kennis van computerprogrammeertalen vereist is. Voor grote bedrijven wordt het noodzakelijk om op regelmatige tijdstippen records te genereren en bij te werken, en dus wordt real-time tijdregistratie onvermijdelijk. Info over tijdsregistratie

Data over Tijdsregistratie

Tijdsregistratie en tijdregistratiesoftware.

Realtime registratie vermindert de behoefte aan buitensporig overwerk, wat resulteert in een verhoging van de productiviteit van de werknemers. Op het einde van de maand wordt de volledige loonlijst, met inbegrip van de real time timesheets, gedownload in een database voor analyse. Het helpt om fouten in de loonlijst te verminderen, omdat de activiteiten van de hele maand aan het einde van elke loonperiode worden verantwoord.

Bedrijven die op meerdere locaties actief zijn, kunnen hun gegevens gemakkelijk uitwisselen tussen de locaties via een webinterface. De realtimegegevens die uit het softwarepakket worden gedownload, zijn toegankelijk voor geautoriseerd personeel, en voor controledoeleinden kan het bedrijf zo nagaan hoe de uren en projecten op elke locatie zijn besteed.

Realtime registratie biedt ook de mogelijkheid voor een audit. Het softwarepakket voor tijdregistratie bevat modules waarmee gemakkelijk een audit kan worden uitgevoerd van de uitgaven, de gewerkte uren en het aantal werkuren, op basis van het totale aantal door het bedrijf gewerkte uren. Dit helpt het auditproces volgens schema te laten verlopen en gebieden aan het licht te brengen waar kosten worden verspild.

Meer info over tijdsregistratie nu op www.sercu.be.

Tags

Analoge Prikklokken | Analoge Tijdsregistratie | Arbeidstijd Beheren | Digitale Tijdsregistratie | Elektronische Prikklokken | Leveranciers Tijdsregistratie | One Two Time Tijdsregistratie |